MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dla Ciebie wydzierżawiamy i serwisujemy: Drukarkę, kopiarkę, skaner

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Soft Machines
MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Pan Grzegorz Petrykowski rozpoczął współpracę z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej w 2000 roku. Jest wykonawcą serwisu naszych kserokopiarek sieciowych KYOCERA MITA z ramienia firmy PPI-ETC Poland. Obecnie dokonuje dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej bieżących konserwacji i wymaganych napraw w.w. urządzeń.
Pan Grzegorz Petrykowski jest specjalistą w swojej dziedzinie, a realizując zlecenia, daje dowód solidnego i profesjonalnego podejścia do wykonywanych zadań. Jest bardzo kooperatywny i potrafi w trafny sposób przekazywać wszelkie uwagi na temat pojawiających się przy pracy problemów.
Pan Grzegorz Petrykowski jest doświadczonym praktykiem, zawsze wykonuje zlecenia w terminie i dba o wysoką jakość serwisu. Również cd tej strony ręczę za jego niezawodność. Mogę z całą pewnością polecić Pana Grzegorz Petrykowskiego każdemu potencjalnemu pracodawcy, który szuka ludzi pewnych i doskonale orientujących się we wspomnianej dziedzinie.
Warszawa, dnia 4 lipca 2008 r.

Artur Stachura, St. Kontroler Techniczny, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Wydz. Gospodarczy

Pobierz rekomendacje:
MPIPS Rekomendacje